Ändrad telefontid under julveckorna

Fredagen den 20 december har vi ingen telefontid pga personalbrist

Under perioden 23 december till och med 2 januari har vi endast telefontid på förmiddagen.

Från och med 7 januari gäller åter de ordinarie telefontiderna