Vi ändrar våra telefontider

Från 26/8 har vi telefontid 8:00-9:00 och 13:30-14:30

Samtidigt har vi uppgraderat vår växel för att förbättra vår tillgänglighet


Vi bygger ut

Under hösten 2019 utökar vi våra lokaler i Skrapan och bygger en operationsavdelning. Avdelningen kommer bestå av två operationssalar utrustade med det senaste inom utrustning.


DBI växer!

1:a januari 2019 tog DBI Vård & Hälsa AB över Västerås enda privata ortopedklinik med landstingsavtal för hela Västmanland. Företaget kommer att ägas gemensamt av DBI Vård & Hälsa, dr Daniel Reiser och dr Åsa Saarnio. Lennart Magnusson ortopedpraktik i Västerås byter namn till DBI Västerås ortopedi och kommer nu att ingå i vårdkoncernen DBI Vård & Hälsa AB.

Mottagningen ligger centralt i Västerås i läkarhuset ("Skrapan"). Under våren 2019 kommer vi utöka med flera nya specialister i både ortopedi-, hand- och fotkirugi.

 

 


GDPR

GDPR
Den 25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen att gälla i samtliga EU-länder.
GDPR ersätter PuL och innebär ett förstärkt skydd för individen.

Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om införandet av GDPR

Den nya EU-förordningen innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Patientdatalagen kan behöva anpassas till den nya lagen.
Vi på DBI arbetar nu med implementeringen av den nya lagen. Alla som använder sig av våra tjänster ska känna sig trygga med att vår hantering av personuppgifterna hanteras i enlighet med regelverket.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på personuppgiftsansvarig@www.dbivasteras.se om du har frågor kring detta.

Läs mer i vår Integritetspolicy