VÄNTETIDER

vardgivarguiden.se/vantetider kan du se våra väntetider på de av våra mottagningar som har avtal med SLL.

REMITTERING

Vi tar emot remisser från hela landet.
Det går bra att skicka remisser via journalsystemet Cosmic.

Vill ni istället skicka pappersremiss skickas den till:
DBI Västerås Ortopedi AB
Kopparbergsvägen 14
722 13 Västerås

RÄTT VÅRDNIVÅ

För att vi, på ett optimalt sätt, skall kunna omhänderta patienten enligt rätt vårdnivå bör patienten vara utredd enligt viss.nu och resultaten framgå av remissen.

Viss.nu är ett beslutsstöd med medicinsk och administrativ information för primärvården i Stockholmsregionen