GDPR

GDPR
Den 25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen att gälla i samtliga EU-länder.
GDPR ersätter PuL och innebär ett förstärkt skydd för individen.

Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om införandet av GDPR

Den nya EU-förordningen innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Patientdatalagen kan behöva anpassas till den nya lagen.
Vi på DBI arbetar nu med implementeringen av den nya lagen. Alla som använder sig av våra tjänster ska känna sig trygga med att vår hantering av personuppgifterna hanteras i enlighet med regelverket.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på personuppgiftsansvarig@www.dbivasteras.se om du har frågor kring detta.

Läs mer i vår Integritetspolicy