Åse Mårshagen

Åse Mårshagen

Medicinsk sekreterare

Utbildningar

Konsumtionslinjen, konsumentekonomisk gren
Rinmansskolan , Eskilstuna 1988-1990

Tredje gymnasieåret
Komvux, Eskilstuna 1997-1998

Litteraturvetenskap A+B, 40p
Mitthögskolan, Härnösand 1998-1999

Feministiska studier A, 15p
Uppsala universitet, 1999

Svenska språket A+B, 40p
Mälardalens högskola, Eskilstuna, 2000

Psykologi A, 5p
Mälardalens högskola, Eskilstuna, 2001

Undersköterskeutbildning/validering

Eskilstuna Kommun, 2003

Medicinsk sekreterare
Campus Nyköping, Eskilstuna 2011-2012


Pia Karlsson

Pia Karlsson

Operationssjuksköterska

Utbildning

1986   Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård vid
Uppsala Universitet

1997   Anatomi och fysiologi 10p
Mälardalens Högskola

1999   Allmän hälso-och sjukvård 40p
Mälardalens Högskola

2007    Advanced Trauma Course
Leeds Hospital, England

Arbetslivserfarenhet

1986 – 2007      Operationssjuksköterska
Ortopedoperationsavdelningen
Västmanlands sjukhus, Västerås

2003-2007       Fraktur/trauma ansvarig op-sjuksköterska
Västmanlands sjukhus, Västerås

2006-2007       Instruktör för AO-trauma course

2007-2018       Operations/planerings sjuksköterska
Västerås Ortopedpraktik AB


Pia Nilsson

Pia Nilsson

Operations- och anestesisjuksköterska

Arbetslivserfarenhet

Mälarsjukhuset (MSE), Södermanlandsläns landsting, Eskilstuna

 • Sjuksköterska, Akutmottagningen 20000124 – 20030810
 • Anestesisjuksköterska, Anestesikliniken, MSE 20030811 – 20081231
 • Teamledare, Anestesikliniken, MSE 20090101 – 20110831
 • Operationssjuksköterska, Anestesikliniken, MSE 20110901 – 20170903

Regionvästmanland, Västerås Sjukhus, Västerås,

 • Operationssjuksköterska/Anestesisjuksköterska, Ortopedmottagningen 20170904-

Utbildning

 • Sjuksköterskeexamen, Mälardalens högskola 1997 – 2000
 • Sjukvårdshygien 5 p, Mälardalens Högskola 2001
 • Specialistsjukskötetskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård 2002 – 2003
 • Trauma Nursing Core Course TNCC 2006
 • Specialistsjuksköterskexamen inriktning mot operationssjukvård, Karolinska Institutet, Stockholm 2011 – 2012
 • Postgraduate utbildning för operationssjuksköterskor, Region Östergötland 2016 – 2017

Uppdrag

Jag började min karriär inom akutsjukvården 1988 och då som undersköterska. 1997 började jag läsa till sjuksköterska och kom tillbaka som nyexaminerad sjuksköterska till akutmottagningen. Åren som jag jobbade där var lärorika och gav mig en bra grund att stå på. Det gav även mersmak på att läsa vidare.

År 2002 började jag utbildningen till anestesisjuksköterska och fick anställning på Anestesikliniken, Centraloperation, på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Ett varierat och lärorikt arbete då det var blandade ingrepp med både kirurgi, ortopedi, gynekologi och öron. Det som låg och ligger mig varmt om hjärtat är ortopedin. Därför sökte jag till teamledare inom dagkirurgi, dör ortopedin var en stor del. Under dessa år som jag arbetade som teamledare fick jag upp ögonen för operationssjuksköterskeyrket, i vilket jag även utbildade mig som.

Under tiden som operationssjuksköterska på Mälarsjukhuset hade jag en funktionsansvarig roll tillsammans med en kollega. Det innebär att ha kontakt med olika företag, se till att instrument och material beställs samt vara delaktig i operationsplaneringen.

2017 sökte jag tjänsten som operationssjuksköterska på ortopedkliniken i Västerås. En kombinerad tjänst där jag både arbetade på ortopedmottagningen som sjuksköterska samt som operationssjuksköterska/anestesisjuksköterska på centraloperation och på den klinikegna operationssalen. Min kompetens som anestesisjuksköterska har jag inte lämnat utan försöker bibehålla den genom att kombinera båda yrkena, vilket har fungerat väldigt bra.

Den verkliga utmaningen med mitt yrke är att kunna möta olika individer och se deras behov och kunna bemöta dem utifrån de förutsättningar som finns.


Dr Åsa Saarnio

Dr Åsa Saarnio

Specialistläkare i ortopedisk kirurgi
MD
VD/Styrelseledamot

Ortoped, handspecialist. ST-utbildningen genomfördes i Eskilstuna, men är nu verksam i Västerås på Ortopedkliniken. Har tjänstgjort på handkirurgen Södersjukhuset i totalt ett år. Det första halvåret som randutbildning under min specialisttjänstgöring. Det andra halvåret som färdig specialist
på ett vikariat, var då tjänstledig från min tjänst i Eskilstuna. I ytterligare ett halvår arbetat enbart med handkirurgi, under handledning av handkirurger, på ortopeden i Västerås. Pågående ansökan i avseende att
även bli specialistläkare i handkirurgi. Alla obligatoriska kurser och randutbildning på plastikkirurgen är avklarade.
De senaste tre åren har jag således nästintill enbart arbetat med handkirurgi förutom jourarbete. Har även varit delaktig i att driva den klinikegna kirurgin framåt och främst effektiviserat denna i Västerås. Arbetar även som handledare på klinikens KUA-avdelning för läkarstudenter.

Mamma till en 11-åring, bor i Eskilstuna i villa och den tiden som finns över tränar jag mer än gärna, främst just nu med triathlonfokus (motionärsnivå!).

Arbetslivserfarenhet
▪ Underläkare, Luna Vårdcentral, Stockholmläns landsting. 060615-061031
▪ Läkare, Ortopedkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.
(Tjänstledig 150608-151205)
▪ ST-läkare. randutbildning. Handkirurgiska kliniken,
Södersjukhuset. 090606-161003
130501-131031
▪ Vik.Specialistläkare, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset. 150608-151205
▪ Specialistläkare, randutbildning. Ortopedkliniken, handsektionen.
Västmanlandsläns landsting.
▪ Specialistläkare, Ortopedkliniken, Västerås
▪ Specialistläkare, randutbildning. Plastikkirurgiska kliniken,
Örebro Universitetssjukhus.
160118-160619
161003- tills vidare.
180201-180430

Utbildning
▪ Läkarprogrammet, Uppsala Universitet. 2001-2006. Läkarexamen 060929.
▪ AT-läkare, Eskilstuna, Mälarsjukhuset. 2006-2009. Legitimerad läkare 090715.
▪ Specialistläkare i Ortopedi 150316
▪ Ortopedexamen 150824


Carin Ivarsson

Carin Ivarsson

Ekonomi/Administration
Styrelseledamot