Kristin Fornstedt

Kristin Fornstedt

Operationssjuksköterska

Utbildningar
2007   Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård vid
Uppsala Universitet
2007   Kurs i Diabetes 10 poäng, vid Mälardalens högskola i Västerås
1999   Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens Högskola i Västerås

Anställningar

2018 –                  DBI Vård & Hälsa AB

2015 – 2018        Debri Medical AB, CityAkuten Operation

2014 – 2015         Oticon Medical AB

2013 – 2014           Debri Medical AB, CityAkuten Operation

2012 – 2013           Operationskliniken vid Västmanlands Sjukhus Köping

2007 – 2011           Operationskliniken vid Västmanlands Sjukhus Västerås

2003 – 2007           Medicinkliniken vid Västmanlands Sjukhus Västerås

2002 – 2003            Njurmedicinavdelningen

2001 – 2002             Intensivvårdsavd, Västmanlands Sjukhus Västerås


Jill Wernhammar Enmark

Jill Wernhammar Enmark

Operations- och anestesisjuksköterska

Utbildningar:
*Grundutbildning sjuksköterska, Mälardalens Högskola 1981-1983
*Vidareutbildning operationssköterska Högskolan i Gävle 1984-1985
*Vidareutbildning anestesisköterska , Mälardalens Högskola 1995-1996
*Instruktörsutbildning hjärt-lungräddning
*Traumautbildning- Trauma nursing core course

Yrkeslivserfarenhet:
*Sjuksköterska Akutkliniken o Psykiatriska kliniken Centrallasarettet Västerås 1983-1985
*Operationssköterska Uppsala Akademiska Sjukhus 1985-1988
*Sjuksköterska natt Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 1988-1989
*Operationssköterska Operationskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 1989- 1996
*Arbetsledare Operationskliniken Västmanlands sjukhus Västerås 2002-2005
*Anestesisköterska Operationskliniken Västmanlands sjukhus Västerås 1996-2019
*Anestesi och operationssköterska DBI Västerås Ortopedi aug. 2019-ff


Pia Karlsson

Pia Karlsson

Operationssjuksköterska

Utbildning

1986   Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård vid
Uppsala Universitet

1997   Anatomi och fysiologi 10p
Mälardalens Högskola

1999   Allmän hälso-och sjukvård 40p
Mälardalens Högskola

2007    Advanced Trauma Course
Leeds Hospital, England

Arbetslivserfarenhet

1986 – 2007      Operationssjuksköterska
Ortopedoperationsavdelningen
Västmanlands sjukhus, Västerås

2003-2007       Fraktur/trauma ansvarig op-sjuksköterska
Västmanlands sjukhus, Västerås

2006-2007       Instruktör för AO-trauma course

2007-2018       Operations/planerings sjuksköterska
Västerås Ortopedpraktik AB


Pia Nilsson

Pia Nilsson

Operations- och anestesisjuksköterska

Arbetslivserfarenhet

Mälarsjukhuset (MSE), Södermanlandsläns landsting, Eskilstuna

 • Sjuksköterska, Akutmottagningen 20000124 – 20030810
 • Anestesisjuksköterska, Anestesikliniken, MSE 20030811 – 20081231
 • Teamledare, Anestesikliniken, MSE 20090101 – 20110831
 • Operationssjuksköterska, Anestesikliniken, MSE 20110901 – 20170903

Regionvästmanland, Västerås Sjukhus, Västerås,

 • Operationssjuksköterska/Anestesisjuksköterska, Ortopedmottagningen 20170904-

Utbildning

 • Sjuksköterskeexamen, Mälardalens högskola 1997 – 2000
 • Sjukvårdshygien 5 p, Mälardalens Högskola 2001
 • Specialistsjukskötetskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård 2002 – 2003
 • Trauma Nursing Core Course TNCC 2006
 • Specialistsjuksköterskexamen inriktning mot operationssjukvård, Karolinska Institutet, Stockholm 2011 – 2012
 • Postgraduate utbildning för operationssjuksköterskor, Region Östergötland 2016 – 2017

Uppdrag

Jag började min karriär inom akutsjukvården 1988 och då som undersköterska. 1997 började jag läsa till sjuksköterska och kom tillbaka som nyexaminerad sjuksköterska till akutmottagningen. Åren som jag jobbade där var lärorika och gav mig en bra grund att stå på. Det gav även mersmak på att läsa vidare.

År 2002 började jag utbildningen till anestesisjuksköterska och fick anställning på Anestesikliniken, Centraloperation, på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Ett varierat och lärorikt arbete då det var blandade ingrepp med både kirurgi, ortopedi, gynekologi och öron. Det som låg och ligger mig varmt om hjärtat är ortopedin. Därför sökte jag till teamledare inom dagkirurgi, dör ortopedin var en stor del. Under dessa år som jag arbetade som teamledare fick jag upp ögonen för operationssjuksköterskeyrket, i vilket jag även utbildade mig som.

Under tiden som operationssjuksköterska på Mälarsjukhuset hade jag en funktionsansvarig roll tillsammans med en kollega. Det innebär att ha kontakt med olika företag, se till att instrument och material beställs samt vara delaktig i operationsplaneringen.

2017 sökte jag tjänsten som operationssjuksköterska på ortopedkliniken i Västerås. En kombinerad tjänst där jag både arbetade på ortopedmottagningen som sjuksköterska samt som operationssjuksköterska/anestesisjuksköterska på centraloperation och på den klinikegna operationssalen. Min kompetens som anestesisjuksköterska har jag inte lämnat utan försöker bibehålla den genom att kombinera båda yrkena, vilket har fungerat väldigt bra.

Den verkliga utmaningen med mitt yrke är att kunna möta olika individer och se deras behov och kunna bemöta dem utifrån de förutsättningar som finns.