Johan Niklasson

Fysioterapeut

Relevanta utbildningar:

1992      Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet
2002      Forskningsförberedande kurs, Karolinska Institutet
2005      Rehabilitering efter Handkirurgi, Lunds Universitet
2007      Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Örebro Universitet
2013      Allmänvetenskaplig Kurs, Karolinska Institutet
2014      Psykosomatik, Karolinska Institutet
2014      Hälsopsykologi, Karolinska Institutet
2015      Magisterexamen klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet
2018      Specialistsjukgymnast inom ortopedi, Fysioterapiförbundet

 

Relevant yrkeserfarenhet:

1992                  Amanuens Karolinska Institutet
1992 – 1995    Leg. Sjukgymnast, Karolinska sjukhuset, Torax och Neurologen
1995 –             Leg. Sjukgymnast, Örebro Universitetssjukhus, Handkir. klin
2011 – 2013    Leg. Sjukgymnast, Södersjukhuset, Handkir. klin, ½ tid,