Naprapati

Naprapati betyder ” att korrigera orsaken till lidande” och innebär specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i led och muskler. En förändrad eller nedsatt funktion/rörelse påverkar fysiologiska mekanismer i kroppen och kan ge olika smärttillstånd. Orsaken till symptomen är ofta en kompensation och
ett resultat av något annat som inte fungerar optimalt.

Detta helhetstänk, där ortopedisk manuell medicin kombineras med specifik kunskap om kroppens uppbyggnad ligger som grund för naprapatbehandlingen. Den manuella behandlingen skall resultera i en snabbare rehabilitering.

Det görs en genomgång av patientens sjukdomshistoria och livssituation, därutöver utförs en grundlig undersökning för att finna orsaken till symptomen och ställa rätt diagnos. Först då bestämmer man den behandling och rehabiliterande träning som passar och som ger varaktiga resultat.

Behandlingsmetoder:


Muskulära tekniker (massage, triggerpunktsbehandling, töjningar och akupunktur)

Ledbehandling (mobilisering, manipulation)

Rehabiliteringsövningar

Tejpning

Individuella råd och vägledning

Tidsbokning

Boka tid direkt till våra naprapater
För att boka klicka på länk nedan. Ingen remiss krävs.

Pris: 700:-

Patienter med privat sjukvårdsförsäkring:
Kontakta alltid ditt försäkringsbolag och försäkra dig om att du har ett öppnat ärende med godkända behandlingar. Ange försäkringsbolag och ev skadenummer i bokningen.

Tidsbokning naprapater