Om DBI Västerås Ortopedi

Affärsidé

En smidig och attraktiv samarbetspartner

Självständiga, flexibla och engagerade vårdgivare knutna till ett gemensamt nätverk för samverkan
vad gäller:

  • Avtal
  • Prissättning
  • Gemensam statistik och uppföljning
  • Gemensamt miljö- och kvalitetssystem
  • Gemensam hemsida
  • En kontaktväg för kunder

Historik

11 december
Vi certifieras inom ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015

6 april
Vi öppnar DBI Rehab Västerås på Kopparbergsvägen 16

20 januari
Vår nya operationsavdelning med två operationssalar är klar.

8 mars:
Företaget namnändras till DBI Västerås Ortopedi AB

1 januari:
Lennart Magnusson Västerås Ortopedpraktik AB köps av DBI Vård & Hälsa samt av Daniel Reiser och Åsa Saarnio.