Om DBI Vård & Hälsa

Varför nätverk?

  • Vi upplever att det finns ett behov inom försäkringsvården att hitta nya arbetssätt som förbättrar och förenklar administrationen
  • Vi vill i dialog med våra samarbetspartners utveckla försäkringsvården
  • Vi vill ge även mindre vårdgivare med mycket hög kompetens en möjlighet att samarbeta med försäkringsbolag

Affärsidé

En smidig och attraktiv samarbetspartner

Självständiga, flexibla och engagerade vårdgivare knutna till ett gemensamt nätverk för samverkan
vad gäller:

  • Avtal
  • Prissättning
  • Gemensam statistik och uppföljning
  • Gemensamt miljö- och kvalitetssystem
  • Gemensam hemsida
  • En kontaktväg för kunder

Historik

8 mars:
Företaget namnändras till DBI Västerås Ortopedi AB

1 januari:
Lennart Magnusson Västerås Ortopedpraktik AB köps av DBI Vård & Hälsa samt av Daniel Reiser och Åsa Saarnio.