Operation

Operationsavdelningen

Vi opererar idag på Västmanlands Sjukhus i Köping.

Här finns det fem operationssalar varav en är lite mindre.

Uppvaket är stort. Det finns tre rum för de patienter som väntar på operation, tre rum med 2+2+6 UVA platser och ett rum med fyra övervakningsplatser.

Det finns utrustning för:
* All artroskopisk kirurgi på knä, axel, armbågen, handled och fot.
* Utrustning för proteskirurgi övre extremiteter
* Dagkirurgisk traumakirurgi övre och nedre extremiteter, hand, handled,
armbåge, fotled, fot
* Allmän gynekologi
* Dagkirurgisk urologi
* Bråckkirurgi

Patientsäkerheten är av största betydelse för oss och operationsavdelningen har noggranna kvalitetsmätningssystem samt avvikelsehanteringssystem. Dessa följs regelbundet upp för att garantera en maximal patientsäkerhet.

För dig som ska opereras:

Det är viktigt att du inför din operation följer de instruktioner du har fått. Du ska också fylla i en hälsodeklaration som lämnas till personalen på operationsavdelningen.

Skador och diagnoser

Om din operation

Hälsodeklaration

Välkommen till oss påDBI Västerås Ortopedi


Västmanlands Sjukhus, Köping

Glasgatan 27
731 30 Köping


021-14 18 60
vasteras@dbivard.se

Telefontid: vardagar 08:00-09:00 samt 13:30-14:30

Allmän information


Apotek
Apotek Tärnan, Lasarettet, Glasgatan 27

Hitta hit
Det är lätt att ta sig till hit med bil eller buss. Det går också att ta tåget. Lasarettet ligger ca 500 m från Köping station.

Följande bussar kan du åka med till Köping Lasarett
Buss nr 515

Buss nr 551

VL Trafik

Det finns parkeringsplatser i anslutning till Lasarettet

Se sj.se för tidtabell och reseinformation

SJ