Ortopedi

Ortopedi är en medicinsk specialitet som omfattar behandling av frakturer och andra skador på rörelseapparaten samt medfödda och förvärvade deformiteter i rörelseapparaten. Med rörelseapparaten menar man kroppens skelett, ligament, leder och muskler. Ortopedi räknas som en kirurgisk specialitet och kallas även ortopedisk kirurgi.

Fysioterapi (sjukgymnastik)

Fysioterapi är det nya namnet för sjukgymnastik. En fysioterapeut och en sjukgymnast har med andra ord samma grundutbildning, det är endast namnet som är bytt. Grunden inom fysioterapi handlar om hur fysisk aktivitet och rörelse leder till hälsa och god livskvalité. Som fysioterapeut kan man jobba inom många olika inriktningar så som hjärta-kärl, neurologi och psykosomatik etc. Den inriktning som finns på DBI Vård och Hälsa är inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin, d v s smärtbesvär och skador som främst kommer från kroppens muskler och leder. Vi är väl insatta i hur fysisk aktivitet och träning fungerar som rehabilitering efter skada eller sjukdom samt vikten av fysisk aktivitet och träning för att förebygga skador och ohälsa.

Vi fokuserar på kroppens rörelse och dess funktion, d  v s hur kroppen rör sig och vad som krävs för att klara av att utföra de rörelser och aktiviteter vi vill att den ska klara av. Vi behandlar smärtor och skador på individuell basis vilket innebär att vi utför en grundlig undersökning för att kunna utforma en individuell behandlingsplan. Nästan uteslutande består behandlingen av flera olika delar, ofta en kombination av träningsövningar, individuell rådgivning och vid behov manuella tekniker.