AC-leds artros

AC-leds artros innebär att brosket i ledytorna i nyckelbensleden slits och att det uppstår skavning/nötning i leden vilket kan ge upphov till smärta och svullnad kring leden.

Behandling:
Icke-operativ behandling innefattar bla: avlastning, antiinflammatorisk tablettbehandling, sjukgymnastik och kortisoninjektioner.

Operation: Lateral klavikelresektion
Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Kirurgen använder sig oftast av titthålskirurgi 2-3 st små (5-6 mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning och i det trånga utrymmet avlägsnas ca 5-10 mm av nyckelbensänden för att förhindra att ledytorna skaver mot varandra. Ingreppet tar ca 20-30 minuter. Ibland kombineras ingreppet med ASD.