Cuffruptur

Senorna i den sk rotatorcuffen kan skadas dels i samband med impingement dels vid någon form av trauma mot axelleden. Detta kan medföra att del av eller hela senan/senorna skadas eller går av (ruptur). Patienten känner oftast förutom smärta även viss svaghet eller ibland oförmåga till att lyfta armen.

Behandling:
I de flesta fall av försöker man rekonstruera en total ruptur om de rätta förutsättningarna finns. I vissa fall kan det istället bli aktuellt med icke–operativ behandling dvs sjukgymnastik och smärtstillning.

Operation: Cuff-rekonstruktion
Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Ibland kan öppen kirurgi vara lämpligast, men oftast använder sig kirurgen av titthålskirurgi. 3-4st små (5-6mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning. Skadan identifieras och senan återförs till den plats den lossat. Med ett litet (ca: 5×15 mm) skruvankare återfäster man den skadade senan mot benet. För att skapa optimala förutsättningar för läkningsprocessen utförs en kompletterande ASD (se ovan). Ingreppet tar ca 40-90 minuter.