Impingement

Impingement är ett inklämningssyndrom i axelleden. Senorna i den sk rotatorcuffen passerar ett trångt utrymme och vid vissa tillfällen kan inklämning av dessa tillsammans med den skyddande slemsäcken ske. Typiska symtom är nattliga smärtor samt smärtor vid tex av- och påklädning, stoppa handen i bakfickan arbeta med armarna i huvudhöjd mm. Orsaker till inklämningen kan vara olika tex svaghet i muskulaturen kring skuldran, broskbildning, anatomiskt trång kanal mm.

Behandling:
Icke-operativ behandling innefattar bla: avlastning, antiinflammatorisk tablettbehandling, sjukgymnastik och kortisoninjektioner.

Operation: Subakromiell dekompression (ASD)
Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos eller nervblockad. Kirurgen använder sig oftast av titthålskirurgi 2-3 st små (5-6mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning och i det trånga utrymmet avlägsnas slemsäcken och en bit ben för att skapa ett större utrymme.
Ingreppet tar ca 20-30 minuter.