Korsbandsskada

Korsbanden är viktiga ledband som ansvarar för stabiliteten i knät. Korsbandsskador uppkommer oftast akut i samband med en kraftig vridning av knäleden tex vid skidåkning eller utövning av vissa bollsporter. Knät svullnad oftast upp och ger många gånger upphov till instabilitetskänsla (knät viker sig).

Behandling
Akut kan behandlingen vara artroskopi framför allt om knät är kraftigt svullet och man befarar samtidig brosk- eller meniskskada. Vid lindrigare besvär kan skadan behandlas med sjukgymnastik för att försöka återställa stabiliteten i knäleden.

Vid kvarstående instabilitetsbesvär kan operation övervägas.

Operation: Korsbandsplastik
Ingreppet kan med fördel utföras dagkirurgiskt i narkos.

Först tas en sena (hamstrings) från baksidan av knävecket genom ett litet (4-5 cm) hudsnitt på insidan av knät.

Därefter använder sig kirurgen av titthålskirurgi 2-3 st små (5-6 mm) hål i huden görs och en kamera förs tillsammans med olika kirurgiska instrument under konstant spolning med koksaltlösning. Det trasiga korsbandet avlägsnas och istället fastsättes den tagna senan på insidan av knäleden med två små skruvar. Vid behov kombineras ingreppet med meniskoperation.
Ingreppet tar ca 40-70 minuter.